Foreningen

Foreningens navn er Grundejerforeningen Skoleparken.
Foreningens hjemsted er Egå, Århus Kommune.

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme og fælles arealer.

De til enhver tid værende ejere af grunde udstykket fra matrikel nr. 9a Egå By, Egå (dvs. postadresserne Skolevej 10 – 20 samt Muslingevej 1 – 43, 8250 Egå) er i henhold til deklaration pligtige medlemmer af foreningen