Bestyrelse

Grundejerforeningens bestyrelse 2023-2024.
Fra venstre er det Anne Kathrine, Jeppe, Linda, Rasmus og Bo

Bestyrelse har efter generalforsamlingen i 2023 konstitueret sig på følgende måde for det kommende år:

  • Formand: Rasmus Skouenborg, Muslingevej 19
  • Kasserer: Linda Thorsager, Skolevej 16 E
  • Sekretær: Anne Kathrine Clausen: Skolevej 14 F
  • Bestyrelsesmedlem: Jeppe Morup: Skolevej 20 D
  • Bestyrelsesmedlem: Bo Heidemann: skolevej 20 B