Vedtægter

De aktuelle vedtægter er oprindeligt vedtaget på generalforsamlingen 1993, men efterfølgende er tilføjet ændringer:
• oktober 1998
• november 2006
• oktober 2010
• november 2013
• 2. november 2015
• Seneste ændring indført den 9. december 2015

Du finder de aktuelle vedtægter via følgende link (åbner på nyt faneblad): Vedtægter