Kutymer og info

Foreningen udsender med jævne mellemrum information om området og forhold. Nedenfor er nogle af disse samlet.

Ukrudtsbrænder
Har du brug for en ukrudtsbrænder (gas), har foreningen en sådan til udlån.
Henvendelse omkring lån rettes til formanden.

Hovednøgle til vand
Har du mistet (eller kan du ikke finde) din nøgle til at lukke for vandet ved hovedhanen i vejen/fortovet/forhaven (det er lidt forskelligt, hvor hanen ligger), og har du akut brug for at få lukket for vandet, kan du finde en nøgle på maskinhuset nederst på fællesarealet.
Husk at hænge nøglen tilbage straks efter brug, så den er på plads, hvis en anden beboer får brug for den.

Rensebånd
Foreningen har også et rensebånd, som kan lånes, hvis dine afløb stopper til.
Henvendelse omkring lån rettes til formanden.

Hække og vejkanter
Bestyrelsen vil gerne erindre om, at hække og anden beplantning skal klippes ind, så den ikke går ud over evt. vejkant, og at ukrudt ved fliser og vejkanter skal fjernes – og det er både foran og bag ved grundstykkerne – da asfalten ellers ødelægges og må udbedres med dyre reparationer.
Det er meget fint rigtig mange steder, mens andre steder har det rigtig skidt. Så sørg nu for at få rengjort de kanter for ukrudt! Vi ser alt for mange steder hvor det ikke er gjort.
Foreningen er, som nævnt ovenfor, indehaver af en ukrudtsbrænder, som kan lånes. Gør brug af det.

Udgifter omkring de fælles brandmure
Det er i Danmark meget almindeligt, at eventuelle udgifter til en fælles brandmur mellem 2 huse, deles mellem de to husejere.
Men i Skoleparken har det altid været kutyme, at hver husejer selv dækker omkostningerne til vedligeholdelse af sin egen side. Kun vedligeholdelse, som fysisk sker på tværs af de to matrikler (fx udskiftning af betonblokkene på toppen af brandmuren), er opfattet som en udgift, der skal deles.

Asfaltvedligeholdelse
Foreningen står selv for vedligeholdelse af områdets stikveje, samt stykket af Muslingevej, som ligger mellem Skoleparken og Grenåvej.
Bestyrelsen varetager opsyn med vejene og gennemfører løbende vedligeholdelse (fx båndforsegling).
For at mindske medlemmernes pludselige omkostninger til asfaltarbejde afsættes hvert år beløb fra det årlige kontingent til en vejfond, som kan indgå, når det bliver nødvendigt at pålægge ny asfalt. Beløbene i denne vejfond tilhører foreningen og tilbagebetales ikke ved fraflytning.