Deklarationer mm.

Her finder du lidt om de regler og begrænsninger, der gælder for grundejerforeningens område – specielt de grundlæggende (og tinglyste) Deklarationer fra 1969.
I 1985 blev der lavet en påtegning til deklarationerne ang. eventuelle tilbygninger til vores huse.

På generalforsamlingen i 1987 blev det besluttet, at foreningen ville acceptere visse lempelser på deklarationerne i forhold til primært husenes udseende – herunder facadernes udseende.
Ændringerne er dog aldrig blevet tinglyste, da det i så fald skulle være sket på hver enkelt parcel, men kutymen har efterfølgende været, at de nævnte lempelser kan gennemføres uden problemer med en forudgående nabohøring.
Lempelserene er beskrevet i notatet Vedrørende lettelse af tinglyste servitutter mm.

Grundejerforeningen ejer fællesarealet samt det areal, som Muslingevej ligger på – på stykket, hvor stikvejene ligger. Det blev overdraget vederlagsfrit til foreningen i december 1980, som det fremgår af skødet.